Služby

Poskytujeme tieto služby:
 • Kompletná imigračná agenda pre občanov EÚ/EHP/Švajčiarska 
 • Kompletná imigračná agenda pre občanov tretích krajín
 • Overené pozvania pre vydanie víz cudzincom cestujúcim do SR
 • Vybavovanie víz do iných krajín
 • Asistencia pri hľadaní ubytovania a s tým súvisiaca agenda
 • Registrácie vozidiel
 • Registrácie do systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • Zakladanie podnikateľských subjektov (prostredníctvom našich partnerov)
 • Právne služby (prostredníctvom našich partnerov)
 • Účtovné služby (prostredníctvom našich partnerov)
 • atď.